เกี่ยวกับพรีม่าโกลด์

เกี่ยวกับพรีม่าโกลด์

ด้วยศักยภาพการผลิตและการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับระดับชั้นนำของโลก ประกอบกับ คุณภาพการดำเนินงานมาตรฐานสากล บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) จึงริเริ่มก่อตั้ง บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาทภายใต้ตราสินค้า “PRIMA GOLD” โดยจัดจำหน่ายเครื่องประดับทองคำรูปพรรณที่มีลวดลายวิจิตร งดงามโดดเด่นกว่าเครื่องประดับตามตลาดทองคำทั่วไป ประกอบกับการผลิตที่ลดการสูญเสียเนื้อทองคำน้อยที่สุดทำให้ทองคำที่ได้มีค่าบริสุทธิ์ 24 เค หรือ 99.9% เต็มคุณค่าและมาตรฐานแห่งทองคำ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอบรับกับความต้องการจากกลุ่มผู้บริโภค และวงการตลาดเครื่องประดับเพชร บริษัทฯ จึงได้สรรสร้างเครื่องประดับเพชรแท้บนตัวเรือนทองคำและทองคำขาวโดยเริ่มจัดจำหน่ายในปี พ.ศ. 2540 ภายใต้ตราสินค้า ” PRIMA DIAMOND ” เครื่องประดับเพชรแท้น้ำงามที่มีดีไซน์งดงาม และ โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมาะกับสุภาพสตรีสมัยใหม่ ทันสมัย และมีความมั่นใจในตนเอง จึงทำให้ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเครื่องประดับเพชรเป็นอย่างดี

และในปี พ.ศ.2547บริษัทฯได้เริ่มจัดจำหน่าย “PRIMA ART” งานหัตถศิลป์ทองคำ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นโดย PRIMA GOLD ด้วยฝีมืออันประณีตแต่งผสานกับเนื้อทองคำ 99.9%ก่อเกิดผลงานที่เปี่ยมด้วยคุณค่า งามสง่า กับหลากหลายรูปแบบให้เลือกสรรเป็นของกำนัลของตกแต่งบ้านอาทิแผ่นภาพทองคำ ประติมากรรมสุวรรณศิลป์ ซึ่งให้คุณค่าทางจิตใจและเกิดความเป็นสิริมงคลแด่ผู้ครอบครอง


ข้อมูลพิเศษ พรีม่าโกลด์

บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)เครื่องประดับทุกชิ้น ผลิตจากโรงงานที่มีกระบวนการผลิตมาตรฐาน ประกอบกับเทคโนโลยีชั้นสูงที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ทำให้เครื่องประดับทุกชิ้นมีคุณภาพชั้นเยี่ยมก่อนวางจัดจำหน่ายชิ้นงานได้รับการออกแบบจากทีมงานนักออกแบบมืออาชีพ ที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ รูปแบบเครื่องประดับจึงแตกต่างจากเครื่องประดับทอง และเพชรทั่วไปมอบการบริการระดับมาตรฐานหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน


วิสัยทัศน์

บ.พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หนึ่งในเครือบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้ยึดมั่นการดำเนินงานตามแนวทาง ดังนี้ องค์กรเปรียบเหมือนบ้าน วัฒนธรรมขององค์กรก็เสมือนรากฐานของตัวบ้าน ถ้าองค์กรเป็นคน วัฒนธรรมก็คือส่วนที่เป็นจิตใจ ดังนั้นถ้าต้องการให้บ้านมีความมั่นคงแข็งแรง ต้องวางรากฐานให้แข็งแกร่ง หากต้องการให้คนมีคุณภาพต้องปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง เหมาะสม จิตสำนึก ทัศนคติความเชื่อเหล่านี้ ก็คือ แก่นแท้ภายในตัวตนแต่ละคน และจะเป็นตัวที่กำหนดพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่งพวกเราคงเห็นด้วยว่า กลุ่มบริษัทแพรนด้า จะดำรงอยู่ และเจริญเติบโตได้เพียงใดนั้น ล้วนขึ้นอยู่กับการประพฤติ ปฏิบัติของคนในองค์กรเป็นสำคัญ ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะผลักดันองค์การไปสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว และยั่งยืนจะต้องให้ความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึก หรือแก่นแท้ของพนักงานทุกท่านร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้พฤติกรรมของพนักงานเป็นไปในทิศทางที่เอื้อต่อความสำเร็จขององค์กร

การส่งเสริมคุณค่าร่วม หรือ Core Value
หลักแนวคิด แนวปฏิบัติที่คนในองค์กรยึดถือร่วมกัน และเห็นว่าเป็นสิ่งมีค่า เป็นแก่นหลักในการขับเคลื่อนองค์การสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งได้กำหนดแก่นแท้ออกมา 3 ประการ
1. การทำงานเป็นทีม
2. การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
3. ผู้มีประโยชน์ร่วมกันเป็นศูนย์กลาง


รางวัลที่เราภูมิใจ

1996

รับรางวัลผู้ส่งออกไทยดีเด่นที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาดของตนเอง หรือ Prime Ministers Export Award for Distinctive Development Marketing of a Thai owned Design จาก กรมส่งเสริมการส่งออก

2003

รับรางวัล Top Three Favorite Designs Hot Vote จากงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair

2006

รับรางวัล Top Three Favorite Designs Hot Vote จากงาน Bangdivok Gems & Jewelry Fair

2007

รับรางวัล Top Three Favorite Designs Hot Vote จากงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair โล่สนับสนุนกิจกรรม Art for All โดยศูนย์ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์Top Three Favorite Designs Hot Vote from Bangkok Gems & Jewelry Fair

2008

รับรางวัล Top Three Favorite Designs Hot Vote จากงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair โล่สนับสนุนกิจกรรม Art for All โดยศูนย์ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์

2009

รับรางวัล Top Three Favorite Designs Hot Vote จากงาน Bangkok Gems & JewelryTop Three Favorite Designs Hot Vote from Bangkok Gems & Jewelry Fair

2018

“ซื้อด้วยความมั่นใจ” Buy with Confidence จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)