บริการหลังการขาย

Service Policy

เงื่อนไขการให้บริการหลังการขายของ Prima Gold

  • สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันจากบริษัทฯ กรุณาแสดงใบรับประกันทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการหรือเปลี่ยนสินค้า
  • รับทำความสะอาด ชุบ ล้าง ซ่อมแซม ตลอดอายุการใช้งาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • กรณีเปลี่ยนแบบสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพสินค้าก่อนทุกครั้ง
  • กรณีปรับเพิ่ม ลด ขนาดแหวนได้ไม่เกิน 1 size โดยการปรับขนาดขึ้นอยู่กับแบบของสินค้า
  • สินค้าทุกชิ้นรับประกันความเสียหายกรณีอันเกิดจากกระบวนการผลิต แต่ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากการ ใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง การดัดแปลง หรือสึกกร่อน
  • กรณีส่งซ่อมสินค้าภายหลังการใช้งาน น้ำหนักทองอาจเปลี่ยนแปลงได้จากข้อมูลในใบรับประกัน

หมายเหตุ : ทุกกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น กรุณาสอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย