รางวัลที่เราภูมิใจ

1996

รับรางวัลผู้ส่งออกไทยดีเด่นที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาดของตนเอง หรือ Prime Ministers Export Award for Distinctive Development Marketing of a Thai owned Design จาก กรมส่งเสริมการส่งออก

2003

รับรางวัล Top Three Favorite Designs Hot Vote จากงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair

2006

รับรางวัล Top Three Favorite Designs Hot Vote จากงาน Bangdivok Gems & Jewelry Fair

2007

รับรางวัล Top Three Favorite Designs Hot Vote จากงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair
โล่สนับสนุนกิจกรรม Art for All โดยศูนย์ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์

2008

รับรางวัล Top Three Favorite Designs Hot Vote จากงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair
โล่สนับสนุนกิจกรรม Art for All โดยศูนย์ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์

2009

รับรางวัล Top Three Favorite Designs Hot Vote จากงาน Bangkok Gems & Jewelry