ส่องฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566 เสริมสิริมงคลให้คนในบ้าน

ส่องฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เสริมสิริมงคลให้คนในบ้าน

ส่องฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566 เสริมสิริมงคลให้คนในบ้าน

รู้หรือไม่ ? ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ สามารถช่วยเสริมดวง เพิ่มพลังดี ให้กับเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยได้ด้วย โดยความเชื่อการดูฤกษ์ยามมีมาตั้งแต่สมัยโบราณและยังเป็นที่เชื่อกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน วันนี้ PRIMA จะมาแนะนำฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566 บอกเลยว่ามีครบทั้ง 12 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนธันวาคม สำหรับใครที่มีแพลนย้ายบ้าน ซื้อบ้านใหม่ ห้ามพลาดบทความนี้! 

เช็ก ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ในปี 2566 

สำหรับใครที่กำลังวางแผนขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการ หรือเริ่มต้นธุรกิจต่าง ๆ สามารถดูฤกษ์ดีเพิ่มเติมได้ที่นี่

1. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566 ในเดือน มกราคม

 • วันพุธ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
 • วันพุธ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
 • วันศุกร์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
 • วันจันทร์ ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

2. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566 ในเดือน กุมภาพันธ์

 • วันพุธ ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 • วันศุกร์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 • วันศุกร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 • วันจันทร์ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

3. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566 ในเดือน มีนาคม

 • วันจันทร์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
 • วันศุกร์ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
 • วันเสาร์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
 • วันเสาร์ ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566

4. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566 ในเดือน เมษายน

 • วันจันทร์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
 • วันพุธ ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
 • วันพุธ ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
 • วันเสาร์ ที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
 • วันเสาร์ ที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

5. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566 ในเดือน พฤษภาคม 

 • วันจันทร์ ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 • วันอังคาร ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 • วันพุธ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 • วันจันทร์ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 • วันศุกร์ ที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

6. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566 ในเดือน มิถุนายน 

 • วันพุธ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
 • วันพุธ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
 • วันศุกร์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
 • วันจันทร์ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
 • วันอังคาร ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

7. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566 ในเดือน กรกฎาคม

 • วันจันทร์ ที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
 • วันศุกร์ ที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
 • วันพุธ ที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
 • วันศุกร์ ที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
 • วันพุธ ที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
 • วันศุกร์ ที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
 • วันจันทร์ ที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
 • วันจันทร์ ที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

8. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566 ในเดือน สิงหาคม

 • วันพุธ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
 • วันพุธ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
 • วันอังคาร ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
 • วันพุธ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

9. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566 ในเดือน กันยายน 

 • วันพุธ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
 • วันพุธ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
 • วันพุธ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
 • วันศุกร์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

เช็กฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2566

10. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566 ในเดือน ตุลาคม

 • วันจันทร์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
 • วันพุธ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
 • วันพุธที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
 • วันศุกร์ ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
 • วันศุกร์ ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
 • วันจันทร์ ที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
 • วันอังคาร ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

11. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566 ในเดือน พฤศจิกายน

 • วันพุธ ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 • วันศุกร์ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 • วันพุธ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 • วันจันทร์ ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 • วันศุกร์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

12. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566 ในเดือน ธันวาคม

 • วันจันทร์ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
 • วันจันทร์ ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
 • วันอังคารที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
 • วันจันทร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สรุป 

และทั้งหมดนี้เป็นฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำปี 2566 สำหรับใครที่มีแพลนจะขึ้นบ้านใหม่ สามารถลองนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับพิธีมงคลสำคัญของครอบครัวคุณได้ สำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญขึ้นบ้านใหม่สักชิ้น ทาง PRIMA เรามีของขวัญล้ำค่าสุดพิเศษงานหัถตศิลป์ทองคำ 99.9% ที่เหมาะกับพิธีมงคล สามารถดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ PRIMA ทุกสาขาหรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียด และ โปรโมชั่นเพิ่มเติม โทร. 02-745-6111 ต่อ 222

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า