Devotion Collection

  • PRIMA ประติมากรรมพุทธศิลป์พระปางสมาธิ (องค์ใหญ่) 715U0006-01

   Original price was: ฿21,800.Current price is: ฿18,900.

   ฐานฝา: 15 x 15 x 25.5 ซม.

   พระปางสมาธิ (องค์ใหญ่) พระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตรัสรู้ จัดเป็น “ ปฐมปาง ” หรือปางที่มาจากเมื่อครั้งเจ้าชายสิทธัตถะทรงประทับขัดสมาธิบนบัลลังก์หญ้าคาใต้ต้นมหาโพธิ์ กำเนิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยพระองค์ทรงอยู่ในพระอิริยาบถนี้ในคืนวันตรัสรู้

   พุทธศิลป์แห่งความศรัทธา ผสานดีไซน์อันทรงคุณค่าสะท้อนเอกลักษณ์ผ่านงานศิลปะ ภายใต้การออกแบบและผลิตโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเชิงหัตถศิลป์ โดยบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณีชั้นนำของโลก สู่การรังสรรค์งานพุทธศิลป์อันประณีต ที่ผลิตด้วยเนื้อโลหะบรอนซ์นอก ซึ่งเป็นโลหะนำเข้าจากต่างประเทศที่ใช้ผลิตงานประติมากรรมและเครื่องประดับให้กับแบรนด์ระดับโลก เพื่อให้ได้องค์ท้าวเวสสุวรรณ (ทรงพระราหู) , พระพิฆเนศวร (ปางราชันย์) , พระอมีตาภะ(ปางประทานพร) ที่วิจิตรงดงาม ดุจงานศิลปะชั้นสูง งานพุทธคุณเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

   ทุกองค์ผ่านพิธีพุทธา-เทวาภิเษก ด้วยฤกษ์อันเป็นมงคล ณ วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

  • PRIMA ประติมากรรมพุทธศิลป์ท้าวเวสสุวรรณ (องค์ใหญ่) 715U0005-01

   ฿21,800

   ขนาดฐาน: 15 x 15 x 25.5 ซม.


   ท้าวเวสสุวรรณ (องค์ใหญ่) ท้าวจตุโลกบาลประจำทิศเหนือ อธิบดีแห่งอสูร ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ จิตใจดีงาม ดำรงในสัตยธรรม บูชาเพื่อรักษาสมบัติ ขจัดโรคร้าย แคล้วคลาดปลอดภัย ป้องกันภยันตรายทั้งปวง
   นำแผ่นทองคำ มาตัดฉลุเป็นฉัตรห้าชั้น การวางฉัตรทองถวายบูชาเพื่อการมีมงคลบารมีสูงสุด ฉัตร 5 ชั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์

   พุทธศิลป์แห่งความศรัทธา ผสานดีไซน์อันทรงคุณค่าสะท้อนเอกลักษณ์ผ่านงานศิลปะ ภายใต้การออกแบบและผลิตโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเชิงหัตถศิลป์ โดยบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณีชั้นนำของโลก สู่การรังสรรค์งานพุทธศิลป์อันประณีต ที่ผลิตด้วยเนื้อโลหะบรอนซ์นอก ซึ่งเป็นโลหะนำเข้าจากต่างประเทศที่ใช้ผลิตงานประติมากรรมและเครื่องประดับให้กับแบรนด์ระดับโลก เพื่อให้ได้องค์ท้าวเวสสุวรรณ (ทรงพระราหู) , พระพิฆเนศวร (ปางราชันย์) , พระอมีตาภะ(ปางประทานพร) ที่วิจิตรงดงาม ดุจงานศิลปะชั้นสูง งานพุทธคุณเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

   ทุกองค์ผ่านพิธีพุทธา-เทวาภิเษก ด้วยฤกษ์อันเป็นมงคล ณ วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

  • PRIMA ประติมากรรมสุวรรณศิลป์พระสังกัจจายน์บนปลามังกร 702U0068-01

   ฿26,800

   ฐานฝา: ก 16.6 x ย 23.4 x ส 22.1 ซม


   ประติมากรรมสุวรรณศิลป์พระสังกัจจายน์บนปลามังกร สัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งและความสุขให้กับคุณ ซึ่งเป็นตัวแทนอันประเสริฐ ที่สื่อถึงความช่วยเหลือ, ความสมบูรณ์ในชีวิตและความสมหวัง

  • PRIMA ประติมากรรมสุวรรณศิลป์พระพุทธรูปปางลีลา 702U0052-01

   Original price was: ฿25,800.Current price is: ฿22,000.

   ฐานฝา: ก 16.1 x ย 18.1 x ส 25.5 ซม.


   ประติมากรรมสุวรรณศิลป์พระพุทธรูปปางลีลา เป็นชื่อที่เรียกปางของพระพุทธรูป ลักษณะกำลังก้าวพระบาท (ก้าวเดิน)

  • PRIMA ประติมากรรมสุวรรณศิลป์พระพิฆเนศวรยืน 702U0047-01

   ฿25,800

   ฐานฝา: ก 16.1 x ย 18.1 x ส 25.5 ซม.


   ประติมากรรมสุวรรณศิลป์พระพิฆเนศวรยืน ทรงมีพระเศียรเป็นช้าง มีพระกรรณกว้างใหญ่ มีงวงยาว แต่ทรงมีร่างกายเป็นมนุษย์ มี 4, 6, หรือ 8 กรแล้วแต่พระภาคที่จะเสด็จมา รูปร่างของพระองค์แสดงถึง สิ่งที่เป็นมงคลดีเยี่ยม เป็นสัญลักษณ์แห่งความรู้และปัญญายิ่งใหญ่

  • PRIMA ประติมากรรมสุวรรณศิลป์เทพเจ้าไฉ่เซ่งเอี๊ยะ 702U0041-01

   ฿25,800

   ฐานฝา: ก 16.1 x ย 18.1 x ส 25.5 ซม.


   ประติมากรรมสุวรรณศิลป์เทพเจ้าไฉ่เซ่งเอี๊ยะ สัญลักษณ์แห่งเทพเจ้าที่เสริมความสิริมงคลทางด้านโชคลาภ ทรัพย์สมบัติและการค้าขาย

  • PRIMA ประติมากรรมสุวรรณศิลป์พระสังกัจจายน์ 702U0040-01

   ฿25,800

   ฐานฝา: ก 16.1 x ย 18.1 x ส 25.5 ซม.


   ประติมากรรมสุวรรณศิลป์พระสังกัจจายน์ สัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งและความสุขให้กับคุณ ซึ่งเป็นตัวแทนอันประเสริฐ ที่สื่อถึงความช่วยเหลือ, ความสมบูรณ์ในชีวิตและความสมหวัง

  • PRIMA ประติมากรรมสุวรรณศิลป์มังกร 903U0025-01

   ฿9,800

   ฐานฝา: ก 13 x ย 11 x ส 15 ซม.


   งานประติมากรรมมังกรน้อย  สัญลักษณ์เสริมความเป็นสิริมงคล ความยิ่งใหญ่ อำนาจ บารมี พลังของมังกรจะนำพาครอบครัวให้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง

  • PRIMA ประติมากรรมสุวรรณศิลป์กระต่าย 903U0024-01

   ฿7,580

   ฐานฝา ก 13 x ย 11 x ส 15 ซม.


   งานประติมากรรมกระต่าย สัญลักษณ์มงคลให้มีอำนาจ ความสามารถ ความกล้าหาญและความยุติธรรม

  • PRIMA ประติมากรรมพุทธศิลป์พระพุทธลีลา ปางประทานพร 715U0004-01

   Original price was: ฿7,199.Current price is: ฿5,999.

   ขนาดฐาน 11 x 11 x 16.5 cm


   ประติมากรรมพุทธศิลป์พระพุทธลีลา ปางประทานพร เป็นชื่อที่เรียกปางของพระพุทธรูป ลักษณะกำลังก้าวพระบาท (ก้าวเดิน)

   พุทธศิลป์แห่งความศรัทธา ผสานดีไซน์อันทรงคุณค่าสะท้อนเอกลักษณ์ผ่านงานศิลปะ ภายใต้การออกแบบและผลิตโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเชิงหัตถศิลป์ โดยบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณีชั้นนำของโลก สู่การรังสรรค์งานพุทธศิลป์อันประณีต ที่ผลิตด้วยเนื้อโลหะบรอนซ์นอก ซึ่งเป็นโลหะนำเข้าจากต่างประเทศที่ใช้ผลิตงานประติมากรรมและเครื่องประดับให้กับแบรนด์ระดับโลก เพื่อให้ได้องค์ท้าวเวสสุวรรณ (ทรงพระราหู) , พระพิฆเนศวร (ปางราชันย์) , พระอมีตาภะ(ปางประทานพร) ที่วิจิตรงดงาม ดุจงานศิลปะชั้นสูง งานพุทธคุณเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

   ทุกองค์ผ่านพิธีพุทธา-เทวาภิเษก ด้วยฤกษ์อันเป็นมงคล ณ วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

  • PRIMA ประติมากรรมพุทธศิลป์ท้าวเวสสุวรรณ 715U0003-01

   ฿5,999

   ขนาดฐาน: 11 x 11 x 16.5 ซม

   ประติมากรรมพุทธศิลป์ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวจตุโลกบาลประจำทิศเหนือ อธิบดีแห่งอสูร ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ จิตใจดีงาม ดำรงในสัตยธรรม บูชาเพื่อรักษาสมบัติ ขจัดโรคร้าย แคล้วคลาดปลอดภัย ป้องกันภยันตรายทั้งปวง นำแผ่นทองคำ มาตัดฉลุเป็นฉัตรห้าชั้น การวางฉัตรทองถวายบูชาเพื่อการมีมงคลบารมีสูงสุด ฉัตร 5 ชั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์

    

   พุทธศิลป์แห่งความศรัทธา ผสานดีไซน์อันทรงคุณค่าสะท้อนเอกลักษณ์ผ่านงานศิลปะ ภายใต้การออกแบบและผลิตโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเชิงหัตถศิลป์ โดยบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณีชั้นนำของโลก สู่การรังสรรค์งานพุทธศิลป์อันประณีต ที่ผลิตด้วยเนื้อโลหะบรอนซ์นอก ซึ่งเป็นโลหะนำเข้าจากต่างประเทศที่ใช้ผลิตงานประติมากรรมและเครื่องประดับให้กับแบรนด์ระดับโลก เพื่อให้ได้องค์ท้าวเวสสุวรรณ (ทรงพระราหู) , พระพิฆเนศวร (ปางราชันย์) , พระอมีตาภะ(ปางประทานพร) ที่วิจิตรงดงาม ดุจงานศิลปะชั้นสูง งานพุทธคุณเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

   ทุกองค์ผ่านพิธีพุทธา-เทวาภิเษก ด้วยฤกษ์อันเป็นมงคล ณ วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

  • PRIMA ประติมากรรมพุทธศิลป์พระพิฆเนศวร ปางราชันย์ 715U0002-01

   ฿5,999

   ขนาดฐาน: 11 x 11 x 16.5 cm

   ประติมากรรมพุทธศิลป์พระพิฆเนศวร ปางราชันย์

   มือหนึ่ง ประทานพร อำนวยชัยให้เกิดความสุข
   มือหนึ่ง ถือขวาน หมายถึง การกำจัดอุปสรรคนานาประการ
   มือหนึ่ง ถือบ่วง หมายถึง ใช้สำหรับมัดคนที่ประพฤติผิดศีลธรรมให้กลับกลายเป็นคนดี
   มือหนึ่ง ถือขนมต้ม หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
   งวง จับหม้อน้ำมนต์ ชะล้างสิ่งอัปมงคล ความชั่วร้าย
   นำแผ่นทองคำมาตัดฉลุเป็นเสาวิหารและร่มมหาเทพ(ฉัตร) ซึ่งใช้แทนต้นกัลปพฤษ์ (ต้นแก้วสารพัดนนึก)เป็นต้นไม้ของเทพในสรวงสวรรค์ รายละเอียดของเสาวิหารและร่มมหาเทพเป็นลวดลายจากอินเดีย

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart

  No products in the cart.