Gold

Showing 1–12 of 134 results

  • PRIMA สร้อยคอทองคำ 99.9% ประดับอัญมณีโกเมน Ruang Khoaw Collection 165N0565-18

   ฿815,000

   สร้อยคอทองคำ 99.9% ประดับอัญมณีโกเมน Ruang Khoaw Collection 165N0565-18

   ความยาว 16″

   น้ำหนักเฉลี่ย 106.64 กรัม

    

   *เนื่องจากสินค้าพรีม่าโกลด์เป็นสินค้าแฮนเมด น้ำหนักจึงแตกต่างกันไปตามแต่ละชิ้นงานน้ำหนักที่แสดงจึงเป็นเพียงน้ำหนักเฉลี่ยเท่านั้น*

  • PRIMA แหวนทองคำ 99.9% 111R2108-01

   ฿11,546

   แหวนทองคำ 99.9% รหัสสินค้า 111R2108-01

   น้ำหนักเฉลี่ย 2.21 กรัม

    

   **เนื่องจากสินค้าพรีม่าโกลด์เป็นสินค้าแฮนเมด น้ำหนักจึงแตกต่างกันไปตามแต่ละชิ้นงานน้ำหนักที่แสดงจึงเป็นเพียงน้ำหนักเฉลี่ยเท่านั้น**

    

  • PRIMA จี้ทองคำ 99.9% รูปผึ้ง Honey bee Collection 111P1875-01 (เฉพาะจี้ไม่รวมสร้อย)

   ฿6,808

   จี้ทองคำ 99.9% รูปผึ้ง Honey Bee Collection 111P1875-01 (เฉพาะจี้ไม่รวมสร้อย)

   น้ำหนักเฉลี่ย 1.37 กรัม

   **เนื่องจากสินค้าพรีม่าโกลด์เป็นสินค้าแฮนเมด น้ำหนักจึงแตกต่างกันไปตามแต่ละชิ้นงานน้ำหนักที่แสดงจึงเป็นเพียงน้ำหนักเฉลี่ยเท่านั้น**

  • PRIMA จี้ทองคำ 99.9% รูปนก (Bird) 111P1872-01 (เฉพาะจี้ไม่รวมสร้อย)

   ฿7,406

   จี้ทองคำ 99.9% รูปนก (Bird) 111P1872-01 (เฉพาะจี้ไม่รวมสร้อย)

   น้ำหนักเฉลี่ย 1.52 กรัม

   **เนื่องจากสินค้าพรีม่าโกลด์เป็นสินค้าแฮนเมด น้ำหนักจึงแตกต่างกันไปตามแต่ละชิ้นงาน น้ำหนักที่แสดงจึงเป็นเพียงน้ำหนักเฉลี่ยเท่านั้น**

  • PRIMA ต่างหูทองคำ 99.9% รูปนกคู่รัก 111E3991-18

   ฿14,812

   ต่างหูทองคำ 99.9% รูปนกคู่รัก 111E3991-18

   น้ำหนักเฉลี่ย 3.08 กรัม
   ความยาวก้านต่างหู โดยประมาณ 1 ซม.

   **เนื่องจากสินค้าพรีม่าโกลด์เป็นสินค้าแฮนเมด น้ำหนักจึงแตกต่างกันไปตามแต่ละชิ้นงาน น้ำหนักที่แสดงจึงเป็นเพียงน้ำหนักเฉลี่ยเท่านั้น**

  • PRIMA ต่างหูทองคำ 99.9% รูปเกือกม้า 111E4167-18

   ฿7,544

   ต่างหูทองคำ 99.9% รูปเกือกม้า 111E4167-18

   น้ำหนักเฉลี่ย 1.53 กรัม

   ความยาวก้านต่างหู โดยประมาณ 1 ซม.

    

   (เนื่องจากสินค้าพรีม่าโกลด์เป็นสินค้าแฮนเมด น้ำหนักจึงแตกต่างกันไปตามแต่ละชิ้นงานน้ำหนักที่แสดงจึงเป็นเพียงน้ำหนักเฉลี่ยเท่านั้น)

    

   สู่การรังสรรค์ทองคำบริสุทธิ์ 99.9% (24K) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอักษรและสัญลักษณ์ของเทพเจ้า แสดงถึงความเชื่อของชาวอียิปต์ในการทำเครื่องประดับที่ได้ถูกค้นพบตั้งแต่ 300 ปีก่อนคริสตศักราช

  • PRIMA จี้ทองคำ 99.9% รูปหงษ์ 111P1260-01

   ฿10,350

   จี้ทองคำ 99.9% รูปหงษ์ 111P1260-01

   น้ำหนักเฉลี่ย 2.00 กรัม

    

   (เนื่องจากสินค้าพรีม่าโกลด์เป็นสินค้าแฮนเมด น้ำหนักจึงแตกต่างกันไปตามแต่ละชิ้นงาน

   น้ำหนักที่แสดงจึงเป็นเพียงน้ำหนักเฉลี่ยเท่านั้น)

    

   สู่การรังสรรค์ทองคำบริสุทธิ์ 99.9% (24K) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอักษรและสัญลักษณ์ของเทพเจ้า แสดงถึงความเชื่อของชาวอียิปต์ในการทำเครื่องประดับที่ได้ถูกค้นพบตั้งแต่ 300 ปีก่อนคริสตศักราช

  • PRIMA จี้ทองคำ 99.9% รูปหัวใจ (Heart) 111P1956-01

   ฿7,084

   จี้ทองคำ 99.9% รูปหัวใจ (Heart) 111P1956-01

   น้ำหนักเฉลี่ย 1.49 กรัม

    

   (เนื่องจากสินค้าพรีม่าโกลด์เป็นสินค้าแฮนเมด น้ำหนักจึงแตกต่างกันไปตามแต่ละชิ้นงานน้ำหนักที่แสดงจึงเป็นเพียงน้ำหนักเฉลี่ยเท่านั้น)

    

   สู่การรังสรรค์ทองคำบริสุทธิ์ 99.9% (24K) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอักษรและสัญลักษณ์ของเทพเจ้า แสดงถึงความเชื่อของชาวอียิปต์ในการทำเครื่องประดับที่ได้ถูกค้นพบตั้งแต่ 300 ปีก่อนคริสตศักราช

  • PRIMA ต่างหูทองคำ 99.9% รูปหงษ์ 111E2166-18

   ฿10,626

   PRIMA ต่างหูทองคำ 99.9% รูปหงษ์ You Would Love Collection 111E2166-18

   น้ำหนักเฉลี่ย 2.06 กรัม

   ความยาวก้านต่างหู โดยประมาณ 1 ซม.

    

   **เนื่องจากสินค้าพรีม่าโกลด์เป็นสินค้าแฮนเมด น้ำหนักจึงแตกต่างกันไปตามแต่ละชิ้นงานน้ำหนักที่แสดงจึงเป็นเพียงน้ำหนักเฉลี่ยเท่านั้น**

    

  • PRIMA ต่างหูทองคำ 99.9% รูปขนนก 111E4011-18

   ฿6,164

   PRIMA ต่างหูทองคำ 99.9% รูปขนนก 111E4011-18

   น้ำหนักเฉลี่ย 1.26 กรัม

   ความยาวก้านต่างหู โดยประมาณ 1 ซม.

    

   *เนื่องจากสินค้าพรีม่าโกลด์เป็นสินค้าแฮนเมด น้ำหนักจึงแตกต่างกันไปตามแต่ละชิ้นงานน้ำหนักที่แสดงจึงเป็นเพียงน้ำหนักเฉลี่ยเท่านั้น*

    

   สู่การรังสรรค์ทองคำบริสุทธิ์ 99.9% (24K) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอักษรและสัญลักษณ์ของเทพเจ้า แสดงถึงความเชื่อของชาวอียิปต์ในการทำเครื่องประดับที่ได้ถูกค้นพบตั้งแต่ 300 ปีก่อนคริสตศักราช

  • PRIMA ต่างหูทองคำ 99.9% 111E4012-18

   ฿5,658

   ต่างหูทองคำ 99.9% 111E4012-18

   น้ำหนักเฉลี่ย 1.17 กรัม

   ความยาวก้านต่างหู โดยประมาณ 1 ซม.

    

   (เนื่องจากสินค้าพรีม่าโกลด์เป็นสินค้าแฮนเมด น้ำหนักจึงแตกต่างกันไปตามแต่ละชิ้นงานน้ำหนักที่แสดงจึงเป็นเพียงน้ำหนักเฉลี่ยเท่านั้น)

    

   สู่การรังสรรค์ทองคำบริสุทธิ์ 99.9% (24K) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอักษรและสัญลักษณ์ของเทพเจ้า แสดงถึงความเชื่อของชาวอียิปต์ในการทำเครื่องประดับที่ได้ถูกค้นพบตั้งแต่ 300 ปีก่อนคริสตศักราช

  • PRIMA จี้ทองคำ 99.9% รูปเกือกม้า 111P1954-01 (เฉพาะจี้ไม่รวมสร้อย)

   ฿7,084

   จี้ทองคำ 99.9% รูปเกือกม้า 111P1954-01 (เฉพาะจี้ไม่รวมสร้อย)

   น้ำหนักเฉลี่ย 1.47 กรัม

    

   (เนื่องจากสินค้าพรีม่าโกลด์เป็นสินค้าแฮนเมด น้ำหนักจึงแตกต่างกันไปตามแต่ละชิ้นงานน้ำหนักที่แสดงจึงเป็นเพียงน้ำหนักเฉลี่ยเท่านั้น)

    

   สู่การรังสรรค์ทองคำบริสุทธิ์ 99.9% (24K) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอักษรและสัญลักษณ์ของเทพเจ้า แสดงถึงความเชื่อของชาวอียิปต์ในการทำเครื่องประดับที่ได้ถูกค้นพบตั้งแต่ 300 ปีก่อนคริสตศักราช

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart

  ไม่มีสินค้าในตะกร้า