News Update

The Reflection of You

ให้ PRIMA อยู่กับคุณในทุกโมเมนต์ ผ่านเครื่องประดับที่หลากหลายสไตล์ หลายดีไซน์ ทั้งเครื่องประดับทองคำ 99.9% (24K) เครื่องประดับเพชรน้ำงามตัวเรือน (18K) และ เครื่องประดับเพชรตัวเรือน (9K) ที่ไม่ว่าคุณจะ […]

PRIMA Exclusive Experience

อัตราค่าบริการ ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ราคาพิเศษ (PRIMA Membership Privilege) 1 กรกฎาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2568 ระยะเวลาการใช้สิทธิ์แลกคะแนน (Points Reward) 1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566 (หรือจนกว่าของ […]

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า