Congratulations Gift

Showing 1–12 of 63 results

  • แผ่นภาพทองคำหลวงปู่ทวด 704S3003-01

   ฿2,890

   ขนาด : 14 x 14 cm.

   สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (สมเด็จเจ้าพะโคะ,หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ ,ท่านองค์ดำ,ท่านลังกา) เป็นพระมหาเถระผู้ทรงอภิญญาที่รู้จักกันดีในประเทศไทย ประวัติที่พิมพ์เผยแพร่กล่าวว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา ผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่ทวดเชื่อกันว่าพระเครื่องที่สร้างเนื่องด้วยท่านจะมีอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้มีพระเครื่องหลวงปู่ทวดในครอบครอง ปัจจุบันหลวงปู่ทวดถือได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาในประเทศไทยที่มีผู้ศรัทธาจำนวนมาก เป็นรูปสำคัญ 1 ใน 2 มหาเกจิอาจารย์ของเมืองไทย คู่กับ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) (หลวงปู่โต) ซึ่งเป็นพระที่มีผู้เคารพ บูชานับถือทั่วประเทศไทย

  • แผ่นภาพทองคำสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) 704S3002-01

   ฿2,890

   ขนาด : 14 x 14 cm.

   สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) ท่านเป็นปูชนียบุคคลที่พระพุทธศาสนิกชนกล่าวขวัญถึงในนามของสมเด็จโต ท่านถือกำเนิดในปี พ.ศ. 2319 จนอายุได้ 13 ปี สมเด็จโตจึงบรรพชาเป็นสามเณรในเมืองพิจิตร เมื่ออายุครบอุปสมบทจึง โปรดฯ ให้บวชเป็นนาคหลวงที่วัดตะไกร จ.พิษณุโลก ท่านได้เป็นพระพี่เลี้ยง และครูสอนหนังสือขอมและ คัมภีร์มูลกัจจายน์ เมื่อเจ้าฟ้ามงกุฏทรงบวชเป็นสามเณร ครั้งเจ้าฟ้ามงกุฏ ครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 4 “พระสมเด็จ” สมเด็จฯโตท่านสร้างขึ้น เพราะปรารภถึง พระมหาเถระในสมัยก่อน มักสร้างพระพิมพ์บรรจุใน ปูชนียสถาน เพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระศาสนาให้ถาวรตลอดกาล ท่านจึงทำตามคตินั้นสร้างพระสมเด็จไว้ 84,000 องค์ เท่ากับพระธรรมขันธ์

   สมเด็จฯโต ท่านถือปฏิบัติในข้อธุดงค์วัตรทุกประการ คือ ฉันในบาตร ถือผ้าสามผืนออกธุดงค ์เยี่ยมป่าช้า นั่งภาวนา เดินจงกรม จนวาระสุดท้าย

  • แผ่นภาพทองคำพระประทานพร 704S3001-01

   ฿2,890

   ขนาด : 14 x 14 cm.

   พระประทานพร : ปางประทานพรในท่านั่ง ตอนที่พระอานนท์ได้รับการคัดเลือก ให้ทำหน้าที่เป็นพระอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้า พระอานนท์ได้ทูลขอพร 8 ประการ จากพระพุทธเจ้า โดยพร 4 ข้อแรก ได้แก่…

   1.ไม่ต้องประทานจีวรอันสวยงามให้แก่ท่าน
   2.ไม่ต้องประทานบิณฑบาตที่พระองค์ได้มาให้แก่ท่าน
   3.ไม่ต้องประทานให้ท่านอยู่คันธกุฏิเดียวกับพระพุทธเจ้า
   4.ไม่พาท่านไปในที่นิมนต์
   และพร 4 ข้อหลัง ได้แก่…
   5.ขอให้พระพุทธเจ้าไปในนิมนต์ที่ท่านรับไว้
   6.ถ้าท่านนำพุทธบริษัทมาขอให้ได้เข้าเฝ้าทันที
   7.ถ้ามีความสงสัยขอให้ถามได้ทันที
   8.ถ้าพระพุทธเจ้าทรงไปแสดงธรรมที่ไหน ถ้าพระอานนท์ไม่ได้ฟัง ขอให้แสดงแก่ท่านอีกครั้งหนึ่ง
   พระพุทธเจ้าจึงได้ประทานพรทั้ง 8 ประการ ให้แก่พระอานนท์

  • PRIMA สร้อยคอทองคำ 99.9% ประดับอัญมณี Ruang Khaow Collection 165N0585-18

   ฿519,000

   สร้อยคอทองคำ 99.9% ประดับอัญมณี Ruang Khaow Collection 165N0585-18

   น้ำหนักรวมเฉลี่ย /ชิ้น : 106.64 กรัม

    

   *เนื่องจากสินค้าพรีม่าโกลด์ เป็นสินค้าแฮนเมด น้ำหนักจึงแตกต่างกันไปตามแต่ละชิ้นงาน*

  • PRIMA สร้อยข้อมือทองคำ 99.9% ประดับอัญมณี Ruang Khaow Collection 165L0499-18

   ฿205,000

   สร้อยข้อมือทองคำ 99.9% ประดับอัญมณี Ruang Khaow Collection 165L0499-18

   ประดับอัญมณี Tavorite & Diamond
   Ruang Khaow Collection
   น้ำหนักรวมเฉลี่ย /ชิ้น : 29.00 กรัม

    

   (เนื่องจากสินค้าพรีม่าโกลด์เป็นสินค้าแฮนเมด น้ำหนักจึงแตกต่างกันไปตามแต่ละชิ้นงานน้ำหนักที่แสดงจึงเป็นเพียงน้ำหนักเฉลี่ยเท่านั้น)

  • PRIMA สร้อยข้อมือทองคำ 99.9% ประดับอัญมณี Ruang Khaow Collection 165L0498-18

   ฿265,000

   สร้อยข้อมือทองคำ 99.9% ประดับอัญมณี Ruang Khaow Collection 165L0498-18

   ประดับอัญมณี Tavorite & Diamond
   Ruang Khaow Collection
   น้ำหนักรวมเฉลี่ย /ชิ้น : 36.00 กรัม

    

   (เนื่องจากสินค้าพรีม่าโกลด์เป็นสินค้าแฮนเมด น้ำหนักจึงแตกต่างกันไปตามแต่ละชิ้นงานน้ำหนักที่แสดงจึงเป็นเพียงน้ำหนักเฉลี่ยเท่านั้น)

  • PRIMA ต่างหูทองคำ 99.9% ประดับอัญมณี Ruang Khaow Collection 165E0938-18

   ฿67,500

   ต่างหูทองคำ 99.9% ประดับอัญมณี Ruang Khaow Collection 165E0938-18

   ประดับอัญมณี Tavorite & Diamond
   Ruang Khaow Collection
   น้ำหนักรวมเฉลี่ย /ชิ้น : 9.00 กรัม
   ความยาวก้านต่างหู โดยประมาณ 1-1.5 ซม.

    

   (เนื่องจากสินค้าพรีม่าโกลด์เป็นสินค้าแฮนเมด น้ำหนักจึงแตกต่างกันไปตามแต่ละชิ้นงานน้ำหนักที่แสดงจึงเป็นเพียงน้ำหนักเฉลี่ยเท่านั้น)

  • PRIMA ต่างหูทองคำ 99.9% ประดับอัญมณี Ruang Khaow Collection 165E0937-18

   ฿55,500

   ต่างหูทองคำ 99.9% ประดับอัญมณี Ruang Khaow Collection 165E0937-18

   ประดับอัญมณี Tavorite & Diamond
   Ruang Khaow Collection
   น้ำหนักรวมเฉลี่ย /ชิ้น : 7.68 กรัม
   ความยาวก้านต่างหู โดยประมาณ 1-1.5 ซม.

    

   (เนื่องจากสินค้าพรีม่าโกลด์เป็นสินค้าแฮนเมด น้ำหนักจึงแตกต่างกันไปตามแต่ละชิ้นงานน้ำหนักที่แสดงจึงเป็นเพียงน้ำหนักเฉลี่ยเท่านั้น)

  • PRIMA ต่างหูทองคำ 99.9% ประดับอัญมณี Ruang Khaow Collection 165E0936-18

   ฿99,500

   ต่างหูทองคำ 99.9% ประดับอัญมณี Ruang Khaow Collection 165E0936-18

   ประดับอัญมณี Tavorite & Diamond
   Ruang Khaow Collection
   น้ำหนักรวมเฉลี่ย /ชิ้น : 13.98 กรัม
   ความยาวก้านต่างหู โดยประมาณ 1-1.5 ซม.

    

   (เนื่องจากสินค้าพรีม่าโกลด์เป็นสินค้าแฮนเมด น้ำหนักจึงแตกต่างกันไปตามแต่ละชิ้นงานน้ำหนักที่แสดงจึงเป็นเพียงน้ำหนักเฉลี่ยเท่านั้น)

  • PRIMA แหวนทองคำ 99.9% Ruang Khaow Collection 111R3043-01

   ฿41,676

   แหวนทองคำ 99.9% Ruang Khaow Collection 111R3043-01

   Ruang Khaow Collection
   น้ำหนักเฉลี่ย /ชิ้น : 8.40 กรัม

   **ราคาของแต่ละชิ้นงานจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักทอง**

   (เนื่องจากสินค้าพรีม่าโกลด์เป็นสินค้าแฮนเมด น้ำหนักจึงแตกต่างกันไปตามแต่ละชิ้นงานน้ำหนักที่แสดงจึงเป็นเพียงน้ำหนักเฉลี่ยเท่านั้น)

  • PRIMA แหวนทองคำ 99.9% Ruang Khaow Collection 111R3016-01

   ฿28,612

   แหวนทองคำ 99.9% Ruang Khaow Collection 111R3016-01

   Ruang Khaow Collection
   น้ำหนักเฉลี่ย /ชิ้น : 5.65 กรัม เป็นต้นไป

    

   (เนื่องจากสินค้าพรีม่าโกลด์เป็นสินค้าแฮนเมด น้ำหนักจึงแตกต่างกันไปตามแต่ละชิ้นงานน้ำหนักที่แสดงจึงเป็นเพียงน้ำหนักเฉลี่ยเท่านั้น)

  • PRIMA สร้อยคอทองคำ 99.9% Ruang Khaow Collection 111N3016-18

   ฿546,742

   สร้อยคอทองคำ 99.9% Ruang Khaow Collection 111N3016-18

   Ruang Khaow Collection
   111N3016-18 ขนาดความยาว : 16″
   111N3062-18 ขนาดความยาว : 17″
   น้ำหนักเฉลี่ย /ชิ้น : 109.74 กรัม เป็นต้นไป

    

   (เนื่องจากสินค้าพรีม่าโกลด์เป็นสินค้าแฮนเมด น้ำหนักจึงแตกต่างกันไปตามแต่ละชิ้นงานน้ำหนักที่แสดงจึงเป็นเพียงน้ำหนักเฉลี่ยเท่านั้น)

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart

  ไม่มีสินค้าในตะกร้า