Art & Decor

Prima Art รังสรรด้วยทองคำบริสุทธิ์ 99.9% งานหัตถศิลป์ทองคำและงานประติมากรรม สะท้อนเอกลักษณ์ผ่านงานศิลปะ

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

  • PRIMA ประติมากรรมสุวรรณศิลป์ฮกลกซิ่ว 903U0013-01

   ฿17,800

   ฐานฝา: ก 210 x ย 110 x ส 170 มม.

   ฮกลกซิ่ว

   ฮก หมายถึง โชคลาภและความมั่งคั่ง บริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ
   ลก หมายถึง บุญวาสนา อำนาจ เกียรติยศ
   ซิ่ว หมายถึง ผู้มีอายุยืนยาว

  • PRIMA ประติมากรรมสุวรรณศิลป์ม้า 903U0012-01

   ฿7,580

   ฐานฝา: ก 130 x ย 110 x ส 150 มม.

   ประติมากรรมสุวรรณศิลป์ม้า ความก้าวหน้าของหน้าที่การงาน และความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต สัญลักษณ์ของความกระตือรือร้น เข้มแข็ง ปราดเปรียว สื่อถึงความสำเร็จในหน้าที่การงาน

  • PRIMA ประติมากรรมพุทธศิลป์พระพุทธลีลา ปางประทานพร (องค์ใหญ่) 715U0007-01

   ฿21,800

   ขนาดฐาน: 150 x 150 x 255 มม.

   พระพุทธลีลา ปางประทานพร (องค์ใหญ่) เป็นชื่อที่เรียกปางของพระพุทธรูป ลักษณะกำลังก้าวพระบาท (ก้าวเดิน)

   พุทธศิลป์แห่งความศรัทธา ผสานดีไซน์อันทรงคุณค่าสะท้อนเอกลักษณ์ผ่านงานศิลปะ ภายใต้การออกแบบและผลิตโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเชิงหัตถศิลป์ โดยบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณีชั้นนำของโลก สู่การรังสรรค์งานพุทธศิลป์อันประณีต ที่ผลิตด้วยเนื้อโลหะบรอนซ์นอก ซึ่งเป็นโลหะนำเข้าจากต่างประเทศที่ใช้ผลิตงานประติมากรรมและเครื่องประดับให้กับแบรนด์ระดับโลก เพื่อให้ได้องค์ท้าวเวสสุวรรณ (ทรงพระราหู) , พระพิฆเนศวร (ปางราชันย์) , พระอมีตาภะ(ปางประทานพร) ที่วิจิตรงดงาม ดุจงานศิลปะชั้นสูง งานพุทธคุณเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

   ทุกองค์ผ่านพิธีพุทธา-เทวาภิเษก ด้วยฤกษ์อันเป็นมงคล ณ วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

  • PRIMA ประติมากรรมพุทธศิลป์พระปางสมาธิ (องค์ใหญ่) 715U0006-01

   ฿21,800

   ขนาดฐาน: 150 x 150 x 255 มม.

   พระปางสมาธิ (องค์ใหญ่) พระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตรัสรู้ จัดเป็น “ ปฐมปาง ” หรือปางที่มาจากเมื่อครั้งเจ้าชายสิทธัตถะทรงประทับขัดสมาธิบนบัลลังก์หญ้าคาใต้ต้นมหาโพธิ์ กำเนิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยพระองค์ทรงอยู่ในพระอิริยาบถนี้ในคืนวันตรัสรู้

   พุทธศิลป์แห่งความศรัทธา ผสานดีไซน์อันทรงคุณค่าสะท้อนเอกลักษณ์ผ่านงานศิลปะ ภายใต้การออกแบบและผลิตโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเชิงหัตถศิลป์ โดยบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณีชั้นนำของโลก สู่การรังสรรค์งานพุทธศิลป์อันประณีต ที่ผลิตด้วยเนื้อโลหะบรอนซ์นอก ซึ่งเป็นโลหะนำเข้าจากต่างประเทศที่ใช้ผลิตงานประติมากรรมและเครื่องประดับให้กับแบรนด์ระดับโลก เพื่อให้ได้องค์ท้าวเวสสุวรรณ (ทรงพระราหู) , พระพิฆเนศวร (ปางราชันย์) , พระอมีตาภะ(ปางประทานพร) ที่วิจิตรงดงาม ดุจงานศิลปะชั้นสูง งานพุทธคุณเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

   ทุกองค์ผ่านพิธีพุทธา-เทวาภิเษก ด้วยฤกษ์อันเป็นมงคล ณ วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

  • PRIMA ประติมากรรมพุทธศิลป์ท้าวเวสสุวรรณ (องค์ใหญ่) 715U0005-01

   ฿21,800

   ขนาดฐาน: 150 x 150 x 255 มม.

   ท้าวเวสสุวรรณ (องค์ใหญ่) ท้าวจตุโลกบาลประจำทิศเหนือ อธิบดีแห่งอสูร ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ จิตใจดีงาม ดำรงในสัตยธรรม บูชาเพื่อรักษาสมบัติ ขจัดโรคร้าย แคล้วคลาดปลอดภัย ป้องกันภยันตรายทั้งปวง
   นำแผ่นทองคำ มาตัดฉลุเป็นฉัตรห้าชั้น การวางฉัตรทองถวายบูชาเพื่อการมีมงคลบารมีสูงสุด ฉัตร 5 ชั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์

   พุทธศิลป์แห่งความศรัทธา ผสานดีไซน์อันทรงคุณค่าสะท้อนเอกลักษณ์ผ่านงานศิลปะ ภายใต้การออกแบบและผลิตโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเชิงหัตถศิลป์ โดยบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณีชั้นนำของโลก สู่การรังสรรค์งานพุทธศิลป์อันประณีต ที่ผลิตด้วยเนื้อโลหะบรอนซ์นอก ซึ่งเป็นโลหะนำเข้าจากต่างประเทศที่ใช้ผลิตงานประติมากรรมและเครื่องประดับให้กับแบรนด์ระดับโลก เพื่อให้ได้องค์ท้าวเวสสุวรรณ (ทรงพระราหู) , พระพิฆเนศวร (ปางราชันย์) , พระอมีตาภะ(ปางประทานพร) ที่วิจิตรงดงาม ดุจงานศิลปะชั้นสูง งานพุทธคุณเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

   ทุกองค์ผ่านพิธีพุทธา-เทวาภิเษก ด้วยฤกษ์อันเป็นมงคล ณ วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

  • PRIMA ประติมากรรมพุทธศิลป์พระพุทธลีลา ปางประทานพร 715U0004-01

   ฿7,199

   ขนาดฐาน: 110 x 110 x 165 มม.

   ประติมากรรมพุทธศิลป์พระพุทธลีลา ปางประทานพร เป็นชื่อที่เรียกปางของพระพุทธรูป ลักษณะกำลังก้าวพระบาท (ก้าวเดิน)

   พุทธศิลป์แห่งความศรัทธา ผสานดีไซน์อันทรงคุณค่าสะท้อนเอกลักษณ์ผ่านงานศิลปะ ภายใต้การออกแบบและผลิตโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเชิงหัตถศิลป์ โดยบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณีชั้นนำของโลก สู่การรังสรรค์งานพุทธศิลป์อันประณีต ที่ผลิตด้วยเนื้อโลหะบรอนซ์นอก ซึ่งเป็นโลหะนำเข้าจากต่างประเทศที่ใช้ผลิตงานประติมากรรมและเครื่องประดับให้กับแบรนด์ระดับโลก เพื่อให้ได้องค์ท้าวเวสสุวรรณ (ทรงพระราหู) , พระพิฆเนศวร (ปางราชันย์) , พระอมีตาภะ(ปางประทานพร) ที่วิจิตรงดงาม ดุจงานศิลปะชั้นสูง งานพุทธคุณเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

   ทุกองค์ผ่านพิธีพุทธา-เทวาภิเษก ด้วยฤกษ์อันเป็นมงคล ณ วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

  • PRIMA ประติมากรรมพุทธศิลป์ท้าวเวสสุวรรณ 715U0003-01

   ฿5,999

   ขนาดฐาน: 110 x 110 x 165 มม.

   ประติมากรรมพุทธศิลป์ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวจตุโลกบาลประจำทิศเหนือ อธิบดีแห่งอสูร ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ จิตใจดีงาม ดำรงในสัตยธรรม บูชาเพื่อรักษาสมบัติ ขจัดโรคร้าย แคล้วคลาดปลอดภัย ป้องกันภยันตรายทั้งปวง นำแผ่นทองคำ มาตัดฉลุเป็นฉัตรห้าชั้น การวางฉัตรทองถวายบูชาเพื่อการมีมงคลบารมีสูงสุด ฉัตร 5 ชั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์

   พุทธศิลป์แห่งความศรัทธา ผสานดีไซน์อันทรงคุณค่าสะท้อนเอกลักษณ์ผ่านงานศิลปะ ภายใต้การออกแบบและผลิตโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเชิงหัตถศิลป์ โดยบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณีชั้นนำของโลก สู่การรังสรรค์งานพุทธศิลป์อันประณีต ที่ผลิตด้วยเนื้อโลหะบรอนซ์นอก ซึ่งเป็นโลหะนำเข้าจากต่างประเทศที่ใช้ผลิตงานประติมากรรมและเครื่องประดับให้กับแบรนด์ระดับโลก เพื่อให้ได้องค์ท้าวเวสสุวรรณ (ทรงพระราหู) , พระพิฆเนศวร (ปางราชันย์) , พระอมีตาภะ(ปางประทานพร) ที่วิจิตรงดงาม ดุจงานศิลปะชั้นสูง งานพุทธคุณเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

   ทุกองค์ผ่านพิธีพุทธา-เทวาภิเษก ด้วยฤกษ์อันเป็นมงคล ณ วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา

  • PRIMA ประติมากรรมพุทธศิลป์พระพิฆเนศวร ปางราชันย์ 715U0002-01

   ฿5,999

   ขนาดฐาน: 110 x 110 x 165 มม.

   ประติมากรรมพุทธศิลป์พระพิฆเนศวร ปางราชันย์

   มือหนึ่ง ประทานพร อำนวยชัยให้เกิดความสุข
   มือหนึ่ง ถือขวาน หมายถึง การกำจัดอุปสรรคนานาประการ
   มือหนึ่ง ถือบ่วง หมายถึง ใช้สำหรับมัดคนที่ประพฤติผิดศีลธรรมให้กลับกลายเป็นคนดี
   มือหนึ่ง ถือขนมต้ม หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
   งวง จับหม้อน้ำมนต์ ชะล้างสิ่งอัปมงคล ความชั่วร้าย
   นำแผ่นทองคำมาตัดฉลุเป็นเสาวิหารและร่มมหาเทพ(ฉัตร) ซึ่งใช้แทนต้นกัลปพฤษ์ (ต้นแก้วสารพัดนนึก)เป็นต้นไม้ของเทพในสรวงสวรรค์ รายละเอียดของเสาวิหารและร่มมหาเทพเป็นลวดลายจากอินเดีย

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart

  ไม่มีสินค้าในตะกร้า